Kakovost

Potrjena kakovost betona in betonskih blokov


Cementni izdelki Rojec so certificirali proizvodnjo betonskih mešanic v evropskem in nacionalnem kakovostnem standardu SIST EN 206-1, ki predpisuje kontrolo kakovosti skozi proces od izbire osnovnih materialov za beton, proizvodnje, dostave do vgradnje transportnih betonov ter lastnosti svežega in strjenega betona.


Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost, ki je bil v Evropski uniji po skoraj 15 letih usklajevanja sprejet leta 2000 je v marcu leta 2003 Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) izdal ta standard v slovenskem prevodu. Prav tako so certificirali kontrolo kakovosti proizvodnje betonskih zidakov BB 20, BB25 ter BB30 v skladu z zahtevnimi tehničnimi specifikacijami standarda SIST EN 771-3:2005.

 

Certifikati: