Potrjena kakovost Betonskih IZDELKOV

Pri Cementnih izdelkih Anton Rojec s.p. certificiramo kontrolo kakovosti proizvodnje betonskih zidakov  v skladu z zahtevami  tehničnih specifikacij standarda SIST EN 771-3:2011+A1:2015